Bazno održavanje aviona

Bazno održavanje Jat Tehnike nudi usluge sveobuhvatnog održavanja, remonta i popravke aviona tipa Boing 737 Classic / Next Generation, ATR 42/72 i Airbus A320 familije. Sa tradicijom dužom od 85 godina u održavanju aviona kao što je DC-3, preko legendarnih B707, DC-9, B727 i DC-10 do današnjih B737NG, ATR42 / 72 i Airbus 320, izgradili smo ogromno iskustvo u servisiranju velikog broja operatora aviona i lizing kompanija.

Sa više od 50 pregleda, urađenih po sezoni, timovi visoko obučenih i iskusnih mehaničara i inženjera, spremni su da ispune sve zahteve održavanja i modifikacije aviona. Kao deo stalnog unapređenja kompanije, Bazno održavanje brine o stalnom zapošljavanju mladih profesionalaca.

Hangari

Objekti Baznog održavanja se sastoje od dva hangara – H1 i H2.

Hangar H1

Hangar H1 zauzima površinu od 7142 m2, sa vratima visine 14m. Građen je od betona, sa čeličnim krovom. Hangar je podeljen u dva dela; prvi za C, D, Si preglede, velike popravke i modifikacije na avionima tipa B-737, ATR-42/72, a drugi za potrebe linijskog održavanja (A, B, C pregledi), manje popravke i modifikacije. Osim toga, u ovom hangaru se nalaze sledeće Radionice za održavanje komponenti: radio, instro, elektro, hidro i mehanička, radionica stajnog trapa (točkovi i kočnice), odeljenje za NDT, radionice strukture i kompozitne radionice, farbara, enterijer, opreme za spasavanje i alatnica.

Hangar H2

Hangar H2 ima 9230 m2 korisne površine sa vratima visokim 21m. Izgrađen je od armiranog betona. Hangar je projektovan za održavanje širokotrupnih aviona (DC-10, B-747, A340). Ovaj hangar ima objedinjenu radionicu za kalibraciju koja zauzima 516 m2, kao i poseban prostor za kancelarije. Trenutno se koristi za održavanje aviona tipa B737 CL/NG, ATR 42/72 i A320.

Organizacija

Sektor za Bazno održavanje koristi dinamički raspored rada da bi pokrio period od 7 dana nedeljno. Organizovan je u nekoliko odeljenja sa maksimalnom opremljenošću od 7 linija za bazno održavanje i dve dodatne linije za manje održavanje i popravke.

Organizacija Sektora za Bazno održavanje

Bazno održavanje aviona

Osposobljenost

 • Pregledi aviona do i uključujući SI/D pregled
 • Pregledi prilikom povraćaja aviona vlasniku (Redelivery Maintenance), pregledi usaglašavanja sistema održavanja (Bridging Checks)
 • Modifikacije, unapređenje i popravke
 • ROW44 i Panasonic WI-FI Instalacija
 • B737 Classic zamena oplate na donjaci trupu (Belly Skin Replacement)
 • CPCP i program održavanja starosti strukture aviona (Ageing Aircraft Programs)
 • Instalacija krilašca (winglets)
 • B737-500
 • B737NG
 • Rekonfiguracija i osveženje putničke kabine
 • Praktična obuka za B737 i ATR 42/72